วันอาทิตย์

โรงเรียนวัดม่วง รับประเมิน Smart School ในวันที่ 2 ก.ค. 2557 


ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของเรา ด.ญ.วิริศรา แก้วคำ
นักร้องเสียงหวานในมหกรรมดนตรีของKPN

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ

 

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรประจำปี 2557